KALKULATOR - REKUPERACJADane do obliczeń
m2
Wynik
PLN netto

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJA)
Projektując energooszczędny budynek, niestety często zapomina się o tym, że będą w nim mieszkać ludzie potrzebujący odpowiedniej ilości świeżego powietrza niezbędnego do zdrowego życia. Poprawienie złego samopoczucia osób przebywających w takim budynku niesie ze sobą dodatkowe koszty związane z modernizacją, bądź zwiększonym zużyciem energii na wentylację. By uniknąć takich błędów, radzimy już na etapie projektu domu uwzględnić zastosowanie w nim energooszczędnej wentylacji, a taką zapewni wybór wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji.

Dlaczego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?
Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, dostarczamy świeże powietrze w sposób zapewniający komfortowe parametry mikroklimatu wewnętrznego, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Zastosowanie rekuperatora, który zapewnia wymianę ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym a powietrzem świeżym, eliminuje straty ciepła usuwanego bez kontroli wentylacją grawitacyjną ponad dach. Strumienie powietrza świeżego i zużytego nie mieszają się ze sobą.

Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:
-filtruje powietrze (mniej kurzu w budynku),
-skutecznie usuwa przykre zapachy,
-nie występują przewiewy,
-likwiduje hałas uliczny,
-eliminuje nadmierną ilość pary wodnej z pomieszczeń - ochrona konstrukcji budynku),
-umożliwia stały dopływ świeżego powietrza,
-gwarantuje znaczną oszczędność w kosztach ogrzewania,
-umożliwia rezygnację z budowania niektórych przewodów wentylacji grawitacyjnej.